مرکز فناوری اطلاعات دانشکده بهداشت

بازدید: 4111

                                                       مدیریت فناوری اطلاعات


مهندس احسان سید نوزادی
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندس IT

 احسان سید نوزادی
شماره تماس:31892610
رابطین IT مرکز
 
 
 
مریم خانی
 
پست الکترونیک :
 
 
 
 
 
 
 
احسان سید نوزادی
 
پست الکترونیک :
 
 
شرح وظايف
 
 • نصب و راه اندازی سیستمهای کامپیوتری دانشکده
 • مشارکت در راه اندازی شبکه های کامپیوتری باهماهنگی مرکزITدانشگاه
 • بازدید دوره ای ازرایانه های دانشکده و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری
 • انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت باهماهنگی مرکزITدانشگاه
 • آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری
 • پیگیری علل سخت افزاری بروز اختلال یا قطع اینترنت
 • بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود درشبکه بیسیم واحد مربوطه
 • نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوط
 • کارشناسی فنی در تهیه نرم افزار برای واحد مربوطه وارائه گزارش مکتوب زیر نظرمرکز ITدانشگاه
 • ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید
 • کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطه
 • دریافت شماره سریال برای کامپیوترهای جدید خریداری شده برای واحدها و ثبت فایل مشخصات سخت افزاری آنها و اصلاح محل استقرار و کاربر آن در صورت جابجائی،به مرکزآمار و فن آوری
 • رفع اشکالات کاربران اتوماسیون اداری
 • نصب و اصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مور دنیاز
 • آموزش کاربران جدید اتوماسیون اداری