واحد بسیج دانشکده بهداشت

بازدید: 2424

 
مسوول بسیج دانشکده

خانم مهندس مجیدیان
 
تحصیلات : مهندسی بهداشت محیط
 
پست الکترونيک:
 
شماره تماس:
05118514549
05118514548فعالیت های بسیج دانشکده بهداشت

                                                                           

     

        ارتباط  با ما

 

    شماره تماس دانشکده: 38515116

شماره پیامک :30003300300010