دسترسی به نرم افزارها

بازدید: 2925

در مرورگر( Internet Explorer(IE آدرس زیر راتایپ نمایید.


gb-fscm\hs\it\\