دسترسی به نرم افزارها

بازدید: 3997

در مرورگر( Internet Explorer(IE آدرس زیر راتایپ نمایید.


gb-filesrv\hs\it\\