اسلاید شو دانشجویی

معاونت دانشجويي- فرهنگي

بازدید: 8563
 سرکار خانم دکتر مهدیزاده

 

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

   گروه آموزشي: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 مرتبه علمي: استادیار      


آدرس محل كار:دانشکده بهداشت


تلفن محل كار: 31892206(9851+)

آدرس پست الكترونيك:. Madizadehtm[at]mums.ac.ir


رزومه علمی(CV)