مسئول امور اداری دانشکده

بازدید: 1257مسئول امور اداری دانشکده بهداشت مهدی اسکندری
فوق لیسانس مدیریت دولتی
 سوابق اجرایی


معرفی کارشناسان امور اداری


دبیر خانه کارگزینی انبار تدارکات خدمات نقلیه