اهداف و چشم انداز

بازدید: 1001

اهداف و چشم انداز

در راستای ارتقا و اعتلای فرهنگ پژوهش و پژوهش محوری در محیط دانشگاه ، ما بر آنیم تا با عظم و اراده خویش در این راه قدم گذارده و با یاری خداوند متعال و استفاده از نیروی جوان و کارآمد به هدف خویش نایل شویم. برای به ثمر رسیدن این هدف و استفاده از آن بر آن شدیم تا محفلی را آماده سازیم تا بستری باشد برای رشد و ارتقا. کمیته تحقیقات دانشجویی با داشتن این توانایی که این فرصت استثنایی را برای دانشجویان فراهم میکند تا با فراغ بال و استفاده از تمامی امکانات و بهره بردن از تجارب و نظرات اساتید در زمینه های مختلف پژوهشی، آموزشی و .. به فعالیت بپردازند، به بستری قابل اعتماد برای انجام فعالیت های پژوهشی تبدیل شده است و روز به روز به ارزش و جایگاه آن در سطح دانشگاه افزوده می شود. در این میان کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با داشتن چندین سال تجربه کاری و حضور افراد مختلف از جمله اساتید صاحب نام و فعال در زمینه های مختلف علوم بهداشتی، دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد، دانشجویان پویا و فعال در زمینه های پژوهشی و همچنین کادر مجرب و فعال می تواند زمینه ساز گسترش امور پژوهشی در زمینه علوم بهداشتی باشد.

این کمیته اهداف مشخصی را دنبال می کند.می توان گفت اولین و مهمترین هدف برای ما، شناسایی و تربیت  نیروی پژوهشگر ماهر می باشد. همچنین گسترش پروژه های بهداشتی به منظور ترویج این باور که پیشگیری بسیار بهتر از درمان است و این پیشگیری ها حاصل نمی شود مگر با کاربرد درست علوم بهداشتی. علاوه بر این استفاده از استعدادهای بالقوه دانشجویان و افزایش تعامل بین دانشجو و استاد و خمچنین تجربه انجام فعالیت پژوهشی برای دانشجو در هر مقطع تحصیلی از دیگر اهداف ایجاد و فعالیت این کمیته است.کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت با نظرسنجی و نیاز سنجی از دانشجویان در مقاطع مختلف نسبت به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مختلف اقدام می کند. از جمله: مهارت های لازم برای انجام و پیشبرد کار پژوهشی و همچنین مهارت های اساسی و پایه مقتضی هر گروه آموزشی دانشکده بهداشت. کمیته تحقیقات دانشجویی با در نظر گرفتن تسهیلات مناسب و کافی برای امور پژوهشی ، انجام این گونه فعالیت ها را برای دانشجویان میسر گردانیده است و همچنین از آنجاییکه اکثر دست اندرکاران این کمیته از خود دانشجویان هستند، فعالیت های پژوهشی در بستری کاملا دوستانه و آشنا صورت می گیرد.

کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت از دانشجویانی که علاقه مند به امور پژوهشی هستند دعوت به عمل می آورد.