قابل توجه کليه اعضاء محترم هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

بازدید: 371

 قابل توجه کليه اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد


 

در راستاي افزايش تعاملات بين المللي و ارتقاء جايگاه علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، معـاونت پژوهش و فنـاوري دانشگاه از برگـزاري همـايش‌هاي بين       المللي با پوشش هزينه‌هاي دعوت از اساتيد و محققين برجسته جهاني حمايت مالي مي‌نمايد.

 

ضمنا به منظور پاسداشت زحمات و خدمات دبيران همايش‌هاي بين المللي، اين عزيزان در اولين سفر علمي خارجي خود تحت حمايت ويژه اين معاونت با پرداخت دو برابر هزينه‌هاي مربوطه قرار خواهند گرفت....ادامه مطلب