قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون و با آزمون استعداد درخشان به مقطع کارشناسی ارشد

بازدید: 161

متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون ورودی، واجد شرایط می بایست از تاریخ 29/4/98 لغایت 31/4/98 وارد سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی شده و ثبت نام استعداد درخشان را با وارد نمودن کد رهگیری ثبت نام آزمون انجام دهند. بدیهی است در صورت عدم ثبت نام مرحله استعداد درخشان، مسوولیت عواقب بعدی به عهده داوطلب خواهد بود.  

 
متقاضیان واجد شرایط استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون پس از ثبت نام هر دو مرحله ( اسفند ماه و تیر ماه) می بایست در زمان مقرر همزمان با سایر داوطلبان عادی، با وارد نمودن کد رهگیری خود انتخاب رشته محل را نیز انجام دهند. بدیهی است عدم انتخاب رشته محل به منزله انصراف از انتخاب رشته محل بوده و متعاقبا اقدامی میسر نخواهد بود.


سهمیه استعداد درخشان دانشجوی رتبه اول با معرفی داوطلب توسط دانشگاه در یکی از دو حالت الف: رشته های همنام با استفاده از شرایط بدون آزمون و یا ب: رشته های غیر همنام با استفاده از شرایط با آزمون 20% اعمال می شود. در صورت عدم انتخاب رشته محل و یا عدم قبولی فرد، داوطلب مجاز است از فرصت یک نوبت استعداد درخشان با آزمون 10% برای آزمون سال بعد استفاده نماید.


متقاضیان واجد شرایط استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون می بایست از تاریخ 1/5/98 لغایت 10/5/98 به همراه مدارک مورد نیاز و فرم ثبت نام هر دو مرحله جهت انجام مراحل مربوطه و معرفی، به دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی خود(ساختمان قرشی) مراجعه نمایند.


متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتیکه با شرایط عادی در آزمون شرکت کنند، لزومی ندارد رشته یا مجموعه امتحانی آزمون در شرایط عادی با رشته یا مجموعه انتخابی مورد استفاده از آیین نامه استعداد درخشان یکسان باشد. این افراد در زمان انتخاب رشته محل، می بایست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و هم در صورتیکه مجاز به انتخاب رشته محل در حالت عادی شوند، انتخاب حالت عادی را انجام دهند. در ضمن لینک مشادهده جدول رشته های هم نام در زیر قرار داده شده است


 مشاهده جدول رشته های هم نام جهت متقاضیان استفاده از سهمیه بدون آزمون ورود به مقطع کارشناسی ارشد