معاونت فرهنگی دانشکده بهداشت در دهه فجر برای دانشجویان برنامه های برگزار نمودند

بازدید: 238

 

 

معاونت فرهنگی دانشکده بهداشت در دهه فجر برای دانشجویان برنامه های برگزار نمودند

     

برگزاری نمایشگاه عکسهای انقلاب ، نصب بنر دستاوردهای انقلاب اسلامی ، تهیه و نصب استند در

ساختمان آموزش و نصب پوسترهای انقلاب ،   پخش سرود انقلابی ,توزیع شیرینی در بین دانشجویان

دانشکده بهداشت