مهندس بهداشت حرفه‌ای چه کسی است؟

بازدید: 54

آقای دکتر میرزایی استاد بهداشت حرفه ای عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت مشهد  در طی مصاحبه با و بدا می‌گوید: مهندس بهداشت حرفه ای وایمنی کار کسی است که همواره در فکر متناسب کردن کار، ابزار و محیط به منظور پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی است و همواره در فکر تسهیل وروا ن نمودن کار ، افزایش بهره وری و حفظ سرمایه عظیم انسانی وکمک در ایجاد تولید سالم، محیط کار سالم وانسان سالم است. مهندس بهداشت حرفه‌ای باید به خاطر گستردگی عوامل محیط کار(فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی)، از دانش مهندسی و بهداشتی خوبی برخوردار باشد و علوم متعددی در زمینه‌های مختلف را کسب نماید. مهندسین بهداشت حرفه‌ای، برای شناخت دقیق عوامل مختل کننده‌ی سلامت شاغلین، باید با مبانی فیزیک، شیمی، مکانیک، ریاضی آشنا باشد وبتواند از آنها بصورت کاربردی استفاده نماید. از انواع آلاینده‌ها و عوامل فیزیکی زیان آور(صدا، ارتعاش، تشعشعات، شرایط جوی و فشار) ، شیمیایی زیان آور(انواع گردوغبا، گاز ها، بخارات و بیو آئروسل ها) گرفته تا نحوه‌ی ارزیابی، سنجش، اندازه‌گیری این عوامل، نحوه‌ی مقایسه با استانداردها و اعلام نتایج نهایی ارزیابی که به آموزش‌های مختلف نظری و عملی نیاز دارد که در طول دوره‌ی تحصیلی بدست می‌آید.

مهندسین بهداشت حرفه‌ای در اصل، طراحان و متفکران بسیار خوبی تربیت می‌شوند که به محض دیدن ابزار و ادوات مختلف در محیط‌های کاری، بلافاصله بر اساس اصول ارگونومی و شرایط بیو مکانیک، به فکر بهینه‌سازی و مفید بودن آن ابزار ، محیط یا دیگر اشیاء و وسایل اداری و حرفه‌ای می نمایند. و اگر از نظرات تخصصی این رشته تخصصی در تهیه  ابزارهای فنی، وسایل اداری، تجهیزات آزمایشگاهی، طراحی فضاهای کاری استفاده شود، شاغلین ودیگر شهروندان شاهد ارتقای سلامت فردی و اجتماعی بالایی خواهند بود و از آسیب‌های شغلی و بیماری های ناشی از کار وحرفه پیشگیری خواهد شد. ضمن آنکه بهره‌دوری و راندمان کاری نیز افزایش خواهد یافت.