16اکتبر/۲۴ مهر، روز جهانی غذا گرامی باد

بازدید: 48

روز جهانی غذا امسال با شعار؛ 
“تلاش برای دستیابی به گرسنگی صفر”
روز جهانی غذا تلنگری برای بیداری وجدان‌های به خواب رفته و روز هم‌دردی با گرسنگانی است که از ابتدایی‌ترین حق زندگی یعنی خوردن محرومند!

روز جهانی غذا را با مصرف درست غذا و جلوگیری از اسراف پاس داریم و هنگام دور ریختن غذا به فکر گرسنگانی باشیم که این غذا می توانست آنها را از مرگ نجات دهد. 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان‌های‌ بین‌ المللی است که در زمینهٔ توسعهٔ کشاورزی فعالیت دارد. سازمان فائو درسال ۱۹۴۵ توسط ۴۴ کشور عضو سازمان ملل متحد تأسیس شد 

این سازمان از مرکز فائو و از طریق شبکه جهانی بالغ بر حدود نود اداره برای گسترش و مدرنیزه کردن کشاورزی، جنگلداری، شیلات و تأمین غذای مناسب برای همگان، به کشور های رو به پيشرفت کمک میکند.

 

هدف سازمان فائو، بالا بردن سطح زندگی و التیام تغذیه مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت غذایی است. مبارزه با سوءتغذیه با ارائه اطلاعات لازم به کشور های مختلف؛ از دیگر اهداف فائو است که بازدهی کشاورزی و سطح تغذیه در جهان را افزایش داده است. مقر این سازمان واقع در شهر رم در کشور ایتالیا است.

فائو به اعضایش شامل اتحادیه ارو‍پا و ۱۸۳ کشور خدماتی ارائه میدهد ودر این راه با هزاران همراه در سرتاسر جهان، از سازمان‌های‌ جامعه مدنی مانند گروه‌های‌ کشاورزان و سازمان‌های‌ بشر دوستانه تا دیگر موسسات ملل متحد، بانک‌های‌ توسعه و بخش خصوصی، همکاری میکند.

تهیه کننده : روابط عمومی دانشکده بهداشت