جلسه هم اندیشی نماینده تشکل های دانشجوئی با معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشکده بهداشت

بازدید: 64

جلسه هم اندیشی نماینده تشکل های دانشجوئی با معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشکده بهداشت برگزار شد.

در این جلسه  برنامه عملیاتی معاونت دانشجویی فرهنگی نیم سال اول تحصیلی 99-1398 جهت برنامه ریزی بررسی گردید و تشکلهای دانشجویی نیز برنامه پیشنهادی حوزه فعالیت خود را و برنامه ریزی جهت اجرا به معاونت دانشجویی فرهنگی ارائه نمودند.

و نیز  جلسه ای جهت  شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در توسعه فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه جهاد دانشگاهی و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت برگزار گردید آقای یوسفی، نماینده جهاد دانشگاهی گزارشی از اقدامات و فعالیتهای سازمان جهاد دانشگاهی  در دانشگاهها ارائه نمودند. به درخواست معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده خانم دکتر مهدی زاده، در نظر گرفته شد با استفاده از ظرفیتها و همکاری جهاد دانشگاهی، کلاسهای هنری و ادبی و کارگاه های آموزشی مورد تقاضای دانشجویان و کارکنان برای تسهیل در مشارکت دانشجویان در حد امکان در دانشکده بهداشت برگزار شود. همچنین برنامه های اوقات فراغت شامل اردوهای زیارتی، تفریحی با همکاری جهاد دانشگاهی برای دانشجویان و کارکنان برگزار شود.