فرآیندهای دفتر توسعه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
فرآیندهای کمیته توانمند سازی ومدیریت مبتنی بر برنامه
فرآیند برگزاری جشنواره شهید مظهری(هفته آموزش)

فرآیند ارزشیابی ترمی اساتیدفرآیندهای کمیته مشورتی دانشجویی و استعدادهای درخشان
فرآیند معرفی دانشجویان جهت استفاده از سهمیه ورود با آزمون یا آزمون مقطع کارشناسی ارشد
فرآیند برگزاری کارگاه آموزشی
فرآیند دریافت گواهی استعداد درخشان


فرآیندهای کمیته کمیته پایش و ارزشیابی
فرآیند انتخاب عضو هیات علمی برتر
فرآیند انتخاب گروه آموزشی برترفرآیندهای کمیته آموزش مجازی

فرآیند برگزاری کلاس درس به صورت وبینار

فرآیند برگزاری جلسه به صورت وبینار

فرآیند تولید محتوی (درس مجازی)